Piyasa verileri ve Haberleri
Bütün fikirler, haberler, araştırmalar, fiyatlar veya bu web sayfasında bulunan diğer bilgiler, genel piyasa açıklamaları yönündedir ve yatırım tavsiyesi olarak ele alınmamalıdır. Tolunaylar Döviz Yetkili Müessese A.Ş. herhangi bir kayıptan ya da zarardan; karları ve zararları içerecek ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde buradaki verilerin direkt ya da endirekt olarak kullanılmasından ötürü bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bilgilerin Doğruluğu
Bu web sayfasının içeriği herhangi zamanda ve bir ön bilgilendirmeye gerek duyulmaksızın değiştirilmeye açıktır ve sadece yatırımcıların özgürce işlem kararı vermesine yardımcı olmak amaçlı hazırlanmıştır. Tolunaylar Döviz Yetkili Müessese A.Ş. web sayfası üzerindeki bilgilerin doğruluğu için gerekli özeni göstermektedir. Bununla birlikte, Firma bu bilgilerin doğruluğunu garanti edemez ve içerik nedeniyle ya da web sitesine erişiminizdeki imkânsızlıklardan dolayı oluşacak direkt veya endirekt kayıplardan ve zararlardan veya bu web sitesi aracılığıyla gönderilen herhangi bir bilginin ya da açıklamanın ulaştırılmasındaki gecikmelerden veya ulaştırılamamasından ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Dağıtım
Bu web sayfası, yerel yasalarca ve kurallarca yasaklanmış bilgilerin veya buralardaki şahısların kullanımı için hazırlanmamıştır. Hiçbir hizmet ya da yatırım imkânı, bu tür hizmetlerin ya da yatırımların yerel yasalarca ya da regülâsyonlarca yasaklanmış olduğu ülkelerdeki şahıslar için sunulmamaktadır. Bu sebeple sunulan hizmetlerin ve yatırım olanaklarının yerel regülâsyonlara, uygulamalara ve yasalara uygunluğunun kontrol edilmesinden siteyi ziyaret eden kişiler sorumludur.

Canlı Döviz Kurları

 • Birim Alış Satış
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - USD ($)
  USD ($)
  17,9150 TL 18,2950 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - EUR (€)
  EUR (€)
  18,1340 TL 18,4930 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - GBP
  GBP (£)
  21,2000 TL 22,1880 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - CHF
  CHF
  18,2580 TL 18,9200 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - AUD
  AUD
  12,0030 TL 12,6780 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - SEK
  SEK
  1,6570 TL 1,7800 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - CAD
  CAD
  13,2580 TL 14,1380 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - DKK
  DKK
  2,3600 TL 2,4980 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - JPY
  JPY (¥)
  0,1300 TL 0,1350 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - NOK
  NOK
  1,7700 TL 1,8860 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - SAR
  SAR
  4,6000 TL 4,8000 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - RUB
  RUB (₽)
  0,2500 TL 0,3000 TL
[email protected] 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
3XCode